คอลัมน์ » “เนกซ์ นอร์มัล” – ก้าวใหม่ๆ เชียงราย..มี ‘โฮงยา’..รักษาฟรี!

“เนกซ์ นอร์มัล” – ก้าวใหม่ๆ เชียงราย..มี ‘โฮงยา’..รักษาฟรี!

11 มกราคม 2023
311   0

            ทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจัง …จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอมตะเสมอ…มีการเกิดขึ้น.. ตั้งอยู่.. ดับไป…มีสิ่งใหม่มาทดแทน..อีกไม่นานนักก็จะสิ้นปีเก่า 2565 และต้อนรับปีใหม่ 2566 กันแล้ว เทศกาลเพื่อท่องเที่ยวของเชียงรายช่วงหนาวนี้มีกระจายอยู่หลายที่…ค้นหาดูดีๆ ในโลกโซเชียล

แม้ว่าเราทั้งหลายอยู่ในยุคปลายโควิด-19 แล้ว หรือว่าเป็นปลายยุคปลาย “นิว นอร์มัล” (New Normal) หรือ ‘สิ่งปกติใหม่’ ที่ทำให้พฤติกรรมการดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเอาตัวรอดจากโรคร้ายดังกล่าว อย่างที่คนส่วนใหญ่เขาปฏิบัติกัน เช่น การสวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์กับคนหมู่มาก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ฯลฯ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นเรื่องปกติอย่างที่เป็นอยู่

ถึงแม้รัฐจะเริ่มผ่อนคลายบางอย่างไปบ้างแล้วในช่วงนี้ เนื่องจากเราปรับตัวได้จากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ตาม…หมอต่างๆ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็ยังคงบอกทุกๆ คนตลอดว่า…อย่าประมาท..! เพราะขณะนี้การระบาดของโควิดฯที่กลายพันธุ์มีอยู่ตลอด ยิ่งร้ายกว่าเดิมเพราะบางราย บางครั้งจะไม่แสดงอาการอะไรเลย กว่าจะรู้ตนก็สายเสียแล้ว…ฟังแล้วก็ชวนสยองมิใช่น้อย…ทีเดียวเชียวล่ะ

ครับหลังจากนี้ต่อไปเมื่อยุค “นิว นอร์มัล” คลายไปเราก็จะก้าวเข้าสู่ยุค “เนกซ์ นอร์มัล” (Next Normal) หรือ “ก้าวกันให้ทันการณ์” กันต่อไป…นั่นหมายถึงว่า เราจะต้องปรับตัวปรับพฤติกรรม ปรับวิถีชีวิตอีกครั้งเพื่ออยู่กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้

มีนักวิชการนักวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ ทั้ง นักคิด นักเขียน นักวิเคราะห์ หลายสำนักทั่วโลกต่างมีความคิดและมีข้อสรุปการวิจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุค“เนกซ์ นอร์มัล” ที่ตรงกันหลายเรื่อง ที่มนุษย์โลกใบนี้ต้องมีการปรับตัวเพื่อจะต้องเผชิญกันต่อไป 9 อย่าง หลักๆ คือ (1.) การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ หรือ Climate Change ที่เราคุ้นชิน และแผ่นดินไหว แลนด์สไลด์ ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นเพราะธรณีเสื่อมทรุดมากอันมาจากฝีมือมนุษย์ที่เป็นตัวเร่ง และจะต้องช่วยกันในการควบคุมก๊าซคาร์บอนเรือนกระจกให้มากขึ้นซึ่งกำลังเป็นกระแสโลก (2.) การเปลี่ยนแปลงการแย่งชิงกันด้าน “ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Political) มหาอำนาจ 3 ฝ่าย สหรัฐฯ- จีน- รัสเชีย ที่กำลังแข่งกันขยายอำนาจด้านต่างๆ ทั้ง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีฯไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก (3.) ระบบการการเงิน การคลัง ของโลกที่มีเทคโนโลยีฯเข้ามาเกี่ยวข้องของสังคมไร้เงินสด ในรูปต่างๆ อีกทั้ง กระแส คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หรือ “สกุลเงินดิจิทัล” (จากศัพท์ 2 คำ คือ Cryptography (การเข้ารหัส) และ Currency (สกุลเงิน) ส่วนราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติว่าเป็น “สกุลเงินเข้ารหัส” เพราะการทำธุรกรรมต่างๆ จะต้องผ่านการเข้ารหัส เพื่อความปลอดภัย และยังถือเป็น “สินทรัพย์ดิจิทัล” (Digital Asset) อีกรูปแบบด้วย (4.) การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรด้านพันธุกรรมชีวภาพอาหาร (5.) การพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด อาทิโซลาร์เซลล์ และพลังงานทดแทนที่จะมาแทนพลังงานจากฟอสซิล (6.) ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงฐานความรู้การมีส่วนร่วมและ อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ จะมีอนาคต (7.) เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบการศึกษา ผ่านแพลทฟอร์ม ต่างๆ ทางโซเชียลมีเดีย มีฟีเจอร์ ที่หลากหลายอันเนื่องมาจากผลวิจัยและการสำรวจอวกาศ (8.) การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเมต้าเวิร์ส(Metaverse) และการดิสรัปท์(Disruption)อุตสาหกรรมต่างๆ จะเป็นไปอย่างรุนแรงรวดเร็ว และ (9.) การเมืองการปกครองทั่วโลกจะพัฒนาไปสู่การกระจายอำนาจไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จากแรงผลักดันความคิดของคนรุ่นใหม่จาก “เจน” ต่างๆในโลกยุคสังคมข่าวสาร …นี่เป็นแนวโน้มของยุค Next Normal หรือ “ก้าวกันให้ทันการณ์” หลังยุคโควิดฯ ที่กำลังเปลี่ยนแปลง…

            ดังนั้น… สิ่งที่เราจะต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและรับมือในด้านต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ อาวุธที่สำคัญที่สุด ก็คือ… “การศึกษาและเรียนรู้” ที่จะสู้และอยู่กับมัน…เท่านั้น ซึ่งมีช่องทางศึกษามากมายในโลกยุคดิจิทัลนี้

เป็นที่ประจักษ์มานานแล้วว่าชาติใดๆ จะพัฒนาและก้าวทันโลกนั้น “การเมืองการปกครอง” ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวด …ด้วยการมีวิสัยทัศน์ วางแผน มีนโยบายในการพัฒนาและการมองไกลให้ทันโลก…ประเทศไทยเราเสียโอกาสในการพัฒนามาเป็นเวลาร่วมทศวรรษแล้ว… ก็เพราะกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ทางการเมืองที่อัปยศบิดเบี้ยว หลายชั้น หลายเหลี่ยมเพื่อครองอำนาจ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเอง ส่วนนักการเมืองในวันนี้ แต่ละพรรคแต่ละพวก ต่างก็หวังเอาตัวรอดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง และวุ่นวายในการสลับขั้ว เปลี่ยนข้าง ดังที่ปรากฏ เมื่อ 30 พ.ย.’65 ที่ผ่านมา กติกาในการเลือกตั้งครั้งใหม่ปี’66 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินไปแล้วนั้นว่าจะใช้สูตร หาร 100 หรือ 500 เป็นอย่างไรคงรู้กันแล้ว…ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตาม…เพราะ “การเมือง” คือเรื่องของการแย่งชิงอำนาจ เพื่อมา “กำหนดชะตา.. ของประชาผู้ใต้การปกครอง” จะยาก ดี มีจน คนมีงานทำ การเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคม..ล้วนเป็นผล..จากการเมืองล้วนๆ จริง ๆ!!..?

            หันมาดูเชียงรายเราบ้าง.. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.’65 ที่ผ่านมามี ข่าวดีๆ ..พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส (ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง (เจ้าอาวาส รูปแรก) วัดห้วยปลากั้ง หมู่ 3 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2544 โดยคณะผู้ศรัทธาให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาเมื่อ 19 พ.ย. 2548 พระอาจารย์พบโชคฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่ และเริ่มมีการก่อสร้างศาสนสถานและวัตถุธรรม ต่างๆด้วยศรัทธาจากพุทธนิกชน จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านพุทธศิลป์ที่หลากหลาย ซึ่ง อลังการ ตระการตา มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศบนพื้นที่ 15 ไร่ ที่ใครๆ ต้องไปสักการะ…

           พระอาจารย์พบโชคฯ ท่านเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและยังเป็นพระนักสังคมสงเคราะห์ที่เปี่ยมล้นด้วยจิตวิทยาชั้นสูง อีกทั้งยังเป็นพระที่มีแนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยมุทิตาจิต ที่ “มีแต่ให้และแบ่งปัน” มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ท่านได้ทำพิธีเปิด “โรงพยาบาล (โฮงยา) วัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม” เพื่อเปิดรักษาคนไข้ที่ยากจน ด้อยโอกาสการเข้าถึงระบบสาธารณสุข อย่างเป็นทางการแล้ว “แบบให้เปล่า” หรือ แบบฟรีๆ….อย่างที่ไม่ปรากฏในเชียงรายมาก่อน โดยจะเน้นรักษาคนไข้นอก ด้าน ทันตกรรม หรือ เกี่ยวกับฟันและช่องปากและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งหมดจะไม่มีการนอนพัก หากอาการหนักก็จะส่งต่อไป รพ.อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ต่างๆ เช่น ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์โพลีคลินิก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ รูปแบบของ ร.พ.เป็นทรงเรือ ยาว 108 เมตร สูง 7 ชั้น งบฯก่อสร้างได้จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ร่วม 400 ล้านบาท

            ครับ… ไม่ว่าจะเป็น นิว นอร์มัล – เน็กซ์ นอร์มัล ต่างก็เป็นบทเรียนให้เราสามารถนำมาถอดบทเรียน เพื่อการปรับตัวให้อยู่รอดทั้งนั้น… ส่วนการสร้าง ร.พ.(โฮงยา)วัดห้วยปลากั้งก็ดี…นับว่าเป็นโชคดีของประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้แท้ๆ ที่มีพระสงฆ์นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่เก่งกล้าสามารถ…สำหรับผู้มีจิตกุศลที่ยิ่งใหญ่ มีเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์…สามารถบริจาคสร้างกุศลและสร้างบุญบารมีเสริมศักดิ์ศรีให้ชีวิต แบ่งปันความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ที่…ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดห้วยปลากั้ง 118-1-21984-6 เพื่อสร้างมหากุศลร่วมกัน….. “ผู้มีจิตประเสริฐ” นั้น..ย่อมจะให้ “สิ่งประเสริฐ” แก่สังคนเสมอ…เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า