ข่าวหน้าหนึ่ง » สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

4 มกราคม 2023
71   0

เมื่อวันที่ ๓ มค.๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

พระราชทานพระราโชบาย ให้การสนับสนุน รพ.ในการสนับสนุนของมูลนิธิฯ ทั้ง ๑๑ แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ มีศักยภาพเป็นที่พึ่งของประชาชนที่อยู่ห่างไกล

มีโอกาสได้ถวายรายงานสรุปผลการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรใน รพ.ทั้ง ๑๑ แห่ง ดีใจที่เห็นพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงซักถามและให้คำแนะนำ ตลอดการประชุมร่วม ๒ ชั่วโมง

หลังทรงกล่าวปิดการประชุมแล้ว มีพระเมตตาให้ฉายพระรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด