ข่าวสังคม » CU12 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่เชียงราย ภายใต้ “โครงการปั่นฝัน ปันน้ำใจสู่เชียงราย” 

CU12 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่เชียงราย ภายใต้ “โครงการปั่นฝัน ปันน้ำใจสู่เชียงราย” 

8 ธันวาคม 2022
147   0

วันที่ 8 ธ.ค. 65 กลุ่มน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2512 (CU12) นำโดยคุณสุวดี สุวรรณวลัยกร และคุณแสงไทย เหล่ารุ่งโรจน์ ได้จัดทำพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ภายใต้ “โครงการปั่นฝัน ปันน้ำใจสู่เชียงราย” ให้กับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

น้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2512 (CU12) ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดมาตั้งแต่ ปี 2562 สำหรับปีนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการปันฝัน ปันน้ำใจสู่เชียงราย เป็นโครงการที่ ริเริ่มโดยคุณสุวดี สุวรรณวลัยกร (CU12) และได้ร่วมมือกับศรีอยุธยาสมาคม บริษัทซีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รณรงค์จัดหาทุนเพื่อสนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุนการศึกษา และจักรยาน ให้กับโรงพยาบาลและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,393,391.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง มอบตู้อบทารกแรกเกิดจำนวน 1 ตู้ เตียงขนส่งผู้ป่วย 2 เตียง เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด 2 เฟส รวมเป็นมูลค่า 820,500 บาท

ทุนการศึกษา 209 ทุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู, โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม, โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย, ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่, วิทยาลัยเกษตรและเทคนิคโนโลยีเชียงราย ตำบลแม่สะลองใน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,500 บาท จักรยานสำหรับนักเรียน จำนวน 100 คัน มูลค่า 200,000 บาท หมวกไหมพรมกันหนาวจากศรีอยุธยาสมาคม จำนวน 300 ใบ จากศรีอยุธยาสมาคม นอกจากนั้นยังได้สนับสนุน เงินทุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน อาทิ โครงการร้านสหกรณ์ โครงการปลูกพืชเมืองหนาว และโครงการจัดถนนชุมชน โดยมูลนิธิเอสซีจี