ข่าวสังคม » ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่เฝ้าระวัง กรณีได้รับแจ้งถนนชำรุดหลังสร้างเสร็จเพียง 6 เดือน

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่เฝ้าระวัง กรณีได้รับแจ้งถนนชำรุดหลังสร้างเสร็จเพียง 6 เดือน

8 ธันวาคม 2022
73   0

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เฝ้าระวังหลังได้รับแจ้งว่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 8,610,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลตำบลท่าสาย   มีสภาพชำรุดหลังก่อสร้างเสร็จเพียง 6 เดือน

ผลการลงพื้นที่เฝ้าระวังพบว่า โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน 2565 สภาพผิวทางเกิดการทรุดตัวเป็นร่องตามแนวล้อ จำนวน 12 จุด โดยโครงการอยู่ระหว่างการรับประกันสัญญา ซึ่งเทศบาลตำบลท่าสาย ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยความคืบหน้าล่าสุดผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว จำนวน 11 จุด และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีกจำนวน 1 จุด ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน (ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565) พร้อมทั้งเทศบาลตำบลท่าสายจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงรายทราบต่อไป