ข่าวสังคม » 💥เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” มีความเมตตาและมีความประสงค์อย่างแรงกล้า ที่จะให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือนจังหวัดเชียงราย ในบริเวณวัดห้วยปลากั้ง

💥เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” มีความเมตตาและมีความประสงค์อย่างแรงกล้า ที่จะให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือนจังหวัดเชียงราย ในบริเวณวัดห้วยปลากั้ง

3 ธันวาคม 2022
269   0

📍สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลริมกก (วัดห้วยปลากั้ง) จัดกิจกรรม “พร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน จังหวัดเชียงราย”

วันศุกร์ 2 ธันวาคม 2565 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “พร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน จังหวัดเชียงราย” โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลริมกก (วัดห้วยปลากั้ง) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินลูกหนี้ครัวเรือนขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของลูกหนี้ และประชาชนที่เป็นหนี้ภาคครัวเรือน โดยมีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินต่างๆ เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยหนี้สินกับประชาชนจังหวัดเชียงราย ที่เป็นลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้อง และลูกหนี้ภายหลังคำพิพากษา (ลูกหนี้ชั้นบังคับคดี) ณ อาคารพบโชคคอมเพล็กซ์ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ได้มีพิธีเปิดศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลริมกก (วัดห้วยปลากั้ง) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไกล่เกสี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ในการแก้ไขข้อพิพาทที่พระราชบัญญัติฯ กำหนด โดยใช้กระบวนการไกล่เกสี่ย และข้อตกลงที่จัดทำขึ้นมีกฎหมายรองรับ เพื่อลดระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมทั้ง เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอีกทางหนึ่ง ซึ่งศูนย์ใกล่เกสี่ยฯ ตำบลริมกก ได้รับความเมตตาจากพระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) ที่รับเป็นประธานคณะทำงานของศูนย์ฯ ซึ่งถือเป็นศูนย์ใกล่เกลี่ยที่จัดตั้งขึ้นในศาสนาสถานแห่งแรก และเป็นต้นแบบของความร่วมมือสร้างสังคมเป็นสุขและมั่นคง ตามหลักการ “บวร” ให้กับวัดอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต่อไป