ข่าวหน้าหนึ่ง » โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม เปิดให้บริการแก่ประชาชนด้วยงบการก่อสร้างกว่า 720 ล้านบาท

โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม เปิดให้บริการแก่ประชาชนด้วยงบการก่อสร้างกว่า 720 ล้านบาท

2 ธันวาคม 2022
465   0

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ภายในวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ท่านเจ้าคุณพระพุทธิญาณมุณี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ซึ่งเป็นความประสงค์ของ พระไพศาลประชาทร วิ. พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้มีดำริในการก่อสร้างโรงพยาบาลในวัดห้วยปลากั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านการรักษาฟรี โดยมี พระสังฆราชยอเซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกประจำเขตมิสซังเชียงราย บาทหลวงพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม เซอร์โอเรเลีย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก พร้อมกันนี้ยังได้มีคณะจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงทานอย่างล้นหลาม

โดยแพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย กล่าวว่า การสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล เพิ่มการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของประชาชน นอกเหนือจากที่ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน จึงได้จัดหางบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้น 720 ล้านบาท ซึ่งเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ลักษณะโครงสร้างของโรงพยาบาลออกแบบคล้ายกับรูปเรือ มีความยาว 108 เมตร ความสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,000 ตารางเมตร มีบุคลากรจำนวน 35 คน ประกอบด้วย แพทย์ 3 คน ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาล10 คน เภสัชกร 1 คน พนักงานทั่วไป 20 คน รวมถึงมีโครงสร้างที่สมบูรณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่ดี และสวยงาม ที่พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้แล้วในวันนี้

ด้าน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลห้วยปลากั้งเพื่อสังคม แห่งนี้ถือเป็นความสำเร็จ และน่ายินดีของประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน สิ่งของ สมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ ตลอดทั้งได้บริจาควัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการให้บริการในทุกๆ ด้าน มั่นใจว่าการสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ที่เป็นความตั้งใจของพระเดชพระคุณจะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว เป็นสถานพยาบาลที่พึ่งของประชาชน มีคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนมีบุคลากรที่ดี ให้บริการที่เป็นมิตร และขอให้โรงพยาบาลห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ประสบความสำเร็จทั้งด้านการบริหารจัดการ การรักษาพยาบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบต่อไป