ข่าว มร. ชร. » มร.ชร.รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ระดับรางวัล “ดีเด่น” ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรมบัญชีกลาง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

มร.ชร.รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ระดับรางวัล “ดีเด่น” ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรมบัญชีกลาง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

1 ธันวาคม 2022
423   0


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 8 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ระดับรางวัล “ดีเด่น” ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรมบัญชีกลางได้มีการมอบรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจ กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน