ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 2 หลัง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 2 หลัง

23 พฤศจิกายน 2022
240   0

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอพาน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 2 หลัง ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านปันสุขปันรักจังหวัดเชียงราย” วงเงินงบประมาณ หลังละ 100,000 บาท ได้แก่

หลังที่ 1 นางสาวกัลยาณี ไทยทอน บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่บ้านและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

หลังที่ 2 นายกมล นันทยา บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่มีที่บ้านที่อยู่อาศัย ใช้เพียงหญ้าคาและสังกะสี ทำเป็นเพิงพักสามด้าน และมีสภาพทรุดโทรม

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และกิ่งกาชาดอำเภอพานยังได้มอบผ้าห่ม หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน พัดลม เครื่องครัว พร้อมตู้กับข้าวให้เจ้าของบ้านทั้ง 2 หลัง โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี