ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในโรงเรียนกลุ่มนำร่องพัฒนาระบบ อศม.ส่งเสริมการพูดอ่านเขียนภาษาไทย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในโรงเรียนกลุ่มนำร่องพัฒนาระบบ อศม.ส่งเสริมการพูดอ่านเขียนภาษาไทย

23 พฤศจิกายน 2022
44   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สถาบันรามจิตติ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในโรงเรียนกลุ่มนำร่องพัฒนาระบบ อศม.ส่งเสริมการพูดอ่านเขียนภาษาไทย เพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถอ่านออกและเขียนได้มีทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน โดยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน​ ชนัตถ์ปิยะอุย และโรงเรียนสมถวิลจินตมัย ​(ตชด.อนุสรณ์)​ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางเบญจพร ฮิโรยาซุ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมเยี่ยมฯ พร้อมนี้ได้มอบผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว ให้นักเรียนที่ยากไร้ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วย