ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

23 พฤศจิกายน 2022
200   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย กิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัย และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 141 ราย บริจาคโลหิตได้ 104 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 41,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 12 ราย บริจาคอวัยวะ 12 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 5 ราย