ข่าวสังคม » เชิญชวนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เจียงฮายโดม รันนิ่ง 2022” …วิ่งพิชิต 12 ประตูเมืองเชียงราย…วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565

เชิญชวนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เจียงฮายโดม รันนิ่ง 2022” …วิ่งพิชิต 12 ประตูเมืองเชียงราย…วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565

21 พฤศจิกายน 2022
105   0

นายภาสกร บุญญลักษม์ ประธานชมรมธรรมศาสตร์เชียงราย เชิญชวนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เจียงฮายโดม รันนิ่ง 2022” …วิ่งพิชิต 12 ประตูเมืองเชียงราย…วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565
มาเปิดประสบการณ์วิ่งพร้อมท่องเที่ยวเชียงรายในมุมมองใหม่ สร้างกุศลและสร้างสุขภาพให้แข็งแรงไปด้วยกัน 🏃‍♀️🏃‍♂️
📌 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ธ.ค. 65