ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด

19 พฤศจิกายน 2022
181   0

เมื่อวันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย กลุ่มที่  3  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด กิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 119 ราย บริจาคโลหิตได้ 88 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 33,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย บริจาคอวัยวะ 5 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 7 ราย