ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

19 พฤศจิกายน 2022
59   0

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ มอบหมายให้ นางเบญจพร ฮิโรยาซุ หัวหน้าฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4  ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ส่วนท้องถิ่น และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ราย ได้แก่

1.นางก๋อง ไชยอะทะ อายุ 98 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2.นางต่อมคำ พิชัย อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และไม้เท้า แก่ผู้สูงอายุ และยากไร้รายดังกล่าว