ข่าวทั่วไป » ใส่สนุก ร่วมสมัย สร้างสรรค์ผ้าไทยไปกับวัยรุ่น

ใส่สนุก ร่วมสมัย สร้างสรรค์ผ้าไทยไปกับวัยรุ่น

16 พฤศจิกายน 2022
128   0

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม บ้านชวนนุ่งซิ่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดโครงการสวยสไตล์ภูษาไทย กิจกรรมภาคเหนือ “ใส่สนุกร่วมสมัย สร้างสรรค์ผ้าไทยไปกับวัยรุ่น” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อร่วมสร้าง Soft Power ในอีกมิติของการส่งเสริมผ้าไทยให้ส่งต่อกับวัยรุ่น New Gen

จึงขอเรียนเชิญชมพบกับแฟชั่นโชว์ผ้าไทยล้านนาแนวสร้างสรรค์
​​Creative Lanna Fashion for Young 2022
ณ ลานเอนกประสงค์สำนักงานอธิการบดี เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
16.00 – 17.00 น. เชิญรับฟังการเสวนา “วัยรุ่นกับผ้าไทย ความร่วมสมัยโดยการสร้างสรรค์”

ชม ช้อป สินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเก๋ๆ และหัตถกรรม ภายในงานตลอดวัน

***** มีกาดนัด กาดทรัพย์สินกำกิ๋นลำๆ โตยเจ้า******
วัยรุ่นจ๋ามาร่วมกันสร้าง soft power ส่งเสริมวัฒนธรรมผ้าทอล้านนาด้วยกันเถอะ