ข่าวเทศบาล » งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565 และ การประกวดเทพีนพมาศ ประจำปี 2565 ณ เวทีประกวดสวนตุงและโคมนครเชียงราย

งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565 และ การประกวดเทพีนพมาศ ประจำปี 2565 ณ เวทีประกวดสวนตุงและโคมนครเชียงราย

11 พฤศจิกายน 2022
121   0

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดงานประเพณี ลอยกระทงประจำปี 2565  โดยมี ภาสกร บุญญลักษม์ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และในงานได้จัดให้มีการประกวดเทพีนพมาศ ประจำปี 2565 ณ เวทีประกวดสวนตุงและโคมนครเชียงราย ผลของการ ตัดสินการประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ท่าน โดยมี รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานตัดสินการประกวด ผลปรากฏว่า

▶️เทพีนพมาศ ได้แก่   หมายเลข 17 น.ส.ศุณิษรา  อินต๊ะมารค และได้รับตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนด้วย

▶️รองอันดับ 1 ได้แก่   หมายเลข 4 น.ส.ชาร์แนล  ปัญญาวร

▶️รองอันดับ 2 ได้แก่   หมายเลข 5 น.ส.พิมพิกา ศรีวิชัย

▶️รองอันดับ 3 ได้แก่   หมายเลข 15 น.ส.จิรติกานต์ กาติ๊บ

▶️รองอันดับ 4 ได้แก่   หมายเลข 7 น.ส.จิณณ์ณณัช  ทิศแจ่ม