ข่าวหน้าหนึ่ง » จังหวัดเชียงราย ทอดกฐินตกค้าง 209 วัด ยอดทะลุ 12 ล้านบาท

จังหวัดเชียงราย ทอดกฐินตกค้าง 209 วัด ยอดทะลุ 12 ล้านบาท

5 พฤศจิกายน 2022
323   0

เมื่อค่ำวันที่ 4 พ.ย. 65 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค)  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีทอดผ้ากฐินตกค้างไม่มีเจ้าภาพของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 อย่างคับคั่ง

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีถวายผ้ากฐินตกค้างไม่มีเจ้าภาพของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของวัดในจังหวัดเชียงรายทุกวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน จึงได้จัดพิธีทอดกฐินในครั้งนี้ขึ้น

พระครูสุธีสุตสุนทร ดร.สมพงษ์ สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์ของการทอดกฐินตกค้าง ทำให้เกิดมาในตระกูลที่ดี ทำให้มีทรัพย์สมบัติ ไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์ เมื่อละโลกแล้วย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ หลังจากนั้นประธานพิธี ถวายไทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนา พร้อมนำกล่าวถวายผ้ากฐิน จากนั้นเจ้าภาพกฐิน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ ประธานพิธีถวายจตุปัจจัยไทยแด่พระสงฆ์ 9 รูป เมื่อเสร็จสิ้นพระสงฆ์อนุโมทนา ประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติกรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี โดยภายในงานมีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน และพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาค จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,199,999 บาท

พระพุทธิญานมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถาขอบคุณพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันบริจาคกำลังทรัพย์ทำบุญทอดกฐินตกค้าง เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ และถือว่าเป็นอนิสงค์ใหญ่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พระสงฆ์ที่จะช่วยกันดูแลวัด และช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ประเพณีการทอดกฐินนั้น จะเริ่มขึ้นหลังจากออกพรรษาแล้ว ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือ ก่อนวันลอยกระทง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทอดกฐินตามวัดต่างๆ ที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จองเป็นเจ้าภาพในวัดต่างๆ ซึ่งนับเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

ซึ่งกฐินตกค้าง หมายถึง กฐินที่ไม่มีคนจอง จนกระทั่งออกพรรษายังไม่มีคนจอง ซึ่งในระหว่าง เวลา 1 เดือนนับแต่วันออกพรรษา เป็นระยะเวลาที่พระภิกษุผู้จำพรรษา แล้วสามารถรับผ้ากฐินได้ แต่เมื่อไม่มีผู้ใดมาจอง จึงเรียกว่ากฐินตกค้าง เมื่อผู้มีศรัทธาทราบว่า วัดใดกฐินตกค้าง นิยมนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้น เพื่อสงเคราะห์ให้สงฆ์ในวัดได้รับอานิสงส์กฐินตามพระวินัย ถือว่าเป็นบุญใหญ่ เรียกการถวายว่า ทอดกฐินตกค้าง

cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ – ข่าว