เหนือสุดในสยาม » 💥พิธีสถานปนาสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเชียงราย

💥พิธีสถานปนาสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเชียงราย

4 พฤศจิกายน 2022
165   0

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์พล  คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ▶️นายโชติศิริ  ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมกับ หอการค้าอำเภอแม่สาย สมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเชียงราย และหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดี กับ ▶️นางนิภาพร วิสุทธิแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเชียงราย โดยที่ทางนายกสมาคมได้สรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อย ได้กำหนดจัดพิธีสถาปนานายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 📍ณ พี การ์เค้นโฮม บ้านจ้อง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

🔷จังหวัดเชียงรายเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติและมีความเข้มแข็งมากความสามัคคี ที่พร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐ ทั้งสมาคมโรงแรม สมาคมมัคเทศท์ สมาคมเครือข่ายเอเจนท์ทัวร์ รถเช่า รวม 20 องค์กร

🔷โดยเฉพาะด้านอาหารที่มีส่วนสำคัญในทุกกิจกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft power นโยบายประเทศที่ผลักดัน เกิดกระแสนิยม เช่นข้าวซอย ต้มยำกุ้ง และอีกหลายเมนู ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบ และรู้จักประเทศไทย

🔷การรวมตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารในเชียงรายเป็นชมรมมานาน ในวันนี้ได้ยกระดับเป็นสมาคม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบร้านอาหารให้มีมาตรฐาน และการพัฒนาในสาขาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

✅ นิภาพร เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีจิตอาสา และมีประสบการณ์มาก เหมาะสมกับตำแหน่งนายกอย่างยิ่ง  และได้คณะกรรมการที่แข็งแกร่ง ขอให้สมาคมฯเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปด้วยกันกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวและเครือข่ายทุกๆองค์กร

💐ขอแสดงความยินดีสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเชียงราย ด้วย

#สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย

#สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย

#สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงราย

#สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

#สมาคมคนยองแม่จัน

#สมาคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

#สมาคมมอเตอร์สปอร์เชียงราย

#สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดเชียงราย

▶️ข่าว พงศกร ตันสุวรรณ