ข่าวท่าอากาศยาน » ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความร่วมมือ “งด” การปล่อยโคมลอยในเขตรอบสนามบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความร่วมมือ “งด” การปล่อยโคมลอยในเขตรอบสนามบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565

2 พฤศจิกายน 2022
475   0

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวแทนคุณแผ่นดิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปล่อยวัตถุอันตราย ขึ้นสู่ท้องฟ้า เช่น การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันพลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง การปล่อยแสงเลเซอร์ และอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน และการมองเห็นของนักบิน โดยเฉพาะในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (บริเวณสนามบินและโดยรอบสนามบิน) ได้แก่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก ตำบลรอบเวียง ตำบลเวียง ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลบัวสลี อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลดงมหาวัน ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงชัย และอำเภอเวียงชัย

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 59/1 และ 59/2 และ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายใน เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2563

สำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศให้ดำเนินการได้หลังเวลา 21.00 น. – 01.00 น. (ของวันถัดไป) และสามารถปล่อยโคมควันในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. เท่านั้น

ทั้งนี้ ทชร. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเครื่องบินและผู้โดยสาร จึงได้รณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยฯ ให้ปลอดภัย โดยได้จัด “เสวนาและบรรยายพิเศษ” จาก นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้กับพระภิกษุ (พระเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองเชียงราย) จำนวน 200 รูป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย และลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจถึงแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยฯ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยาน