ข่าวหน้าหนึ่ง » สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก เหรียญครูบาอริยชาติ “รุ่นเก็บบุญ” ณ พระอุโบสถวัดแสงแก้วโพธิญาณ

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก เหรียญครูบาอริยชาติ “รุ่นเก็บบุญ” ณ พระอุโบสถวัดแสงแก้วโพธิญาณ

6 ตุลาคม 2022
182   0

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก เหรียญครูบาอริยชาติ “รุ่นเก็บบุญ” ณ พระอุโบสถวัดแสงแก้วโพธิญาณ ด้วยการนิมนต์พระเกจิในจังหวัดเชียงราย มาทำพิธีพุทธาภิเษก

📍โดยนิมนต์พระเกจิในจังหวัด รวมครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เป็นจำนวน 5 รูป ดังนี้ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, พระภาวนาโกศลเถร วิ.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม, พระครูขันติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น

🏆 สำหรับ พระสวดเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก จำนวน 9 รูป คือ เจ้าอาวาสจากวัดดอยพระบาท วัดพระเชตวัน วัดพระแก้ว วัดศรีบุญเรือง วัดมิ่งเมือง วัดศรีเกิด วัดเจ็ดยอด วัดเชียงยืน และวัดพระสิงห์

โดยเหรียญที่จัดสร้างนำเข้าสู่พิธีพุทธาภิเษก ประกอบด้วย

▶️ เหรียญอัลปาก้า จัดสร้างจำนวน 1,999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 999 บาท

▶️ เหรียญนวโลหะ จัดสร้างจำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญพระ 1,599 บาท

▶️ เหรียญเงิน จัดสร้างจำนวน 99 เหรียญ บูชาเหรียญละ 3,999 บาท

▶️ เหรียญทองคำแท้ จัดสร้างจำนวน 9 เหรียญ บูชาเหรียญพระ 59,999 บาท

ในพิธีได้รับเมตตาจาก พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

▶️ และนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยบุคคลสำคัญ และผู้มีเกียรติร่วมในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้อย่างคับคั่ง