ข่าวสังคม » ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดเก็บผักตบชวาที่ไหลมาตามลำน้ำอิง บริเวณกว๊านพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดเก็บผักตบชวาที่ไหลมาตามลำน้ำอิง บริเวณกว๊านพะเยา

4 ตุลาคม 2022
75   0

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ประมงจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดเก็บผักตบชวาที่ไหลมาตามลำน้ำอิง บริเวณกว๊านพะเยา โดยมีกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 34 จำนวน 100 นาย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยา ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดเก็บผักตบชวา เพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเทศบาลเมืองพะเยาต่อไป