ข่าวสังคม » กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน “2 ทศวรรษ และจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565

กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน “2 ทศวรรษ และจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565

4 ตุลาคม 2022
160   0

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม หัวข้อ “Paradigm Shift : เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร มอบนโยบาย จุดเน้นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วยทั้ง 5 กรม 1 สถาบัน 3 องค์การมหาชน ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้เป็นองค์คาพยพ ในรูปแบบองค์รวม โดยจะผนึกการดำเนินงานให้ครอบคลุมในมิติสังคมและเศรษฐกิจ

เวลา 15.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย  รางวัลวัฒนธรรมคุณานุสรณ์ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “จำขึ้นใจ” และรางวัลยกย่องชมเชยการปฏิบัติภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ในโครงการถอดบทเรียน การขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน “2 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม”  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ 5 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นำโดยนายพิสันต์  จันทร์ศิลป์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานโดยได้รับโล่ “สำนักงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น”