ข่าวสังคม » ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

3 ตุลาคม 2022
646   0