ข่าวสังคม » เมตตา บารมี พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส มอบให้ลูกศิษย์ จัดทำอาหารเจ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ณ จุดให้บริการหน้ากองร้อย อส. ทางไปศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เมตตา บารมี พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส มอบให้ลูกศิษย์ จัดทำอาหารเจ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ณ จุดให้บริการหน้ากองร้อย อส. ทางไปศาลากลางจังหวัดเชียงราย

30 กันยายน 2022
116   0