ข่าวสังคม » การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “Heal ใจในเวียงเก่าเชียงแสน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “Heal ใจในเวียงเก่าเชียงแสน”

29 กันยายน 2022
152   0

นางลลิดา ตงศิริกุล ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายสรรเสริญ ศีติสาร รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย นำทีม TAT Travel Tech Start-Up รวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ เข้าร่วมทริปในพื้นที่เวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กับกิจกรรม “Heal ใจในเวียงเก่าเชียงแสน”

ซึ่งมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว อาทิ การตรวจดวงชะตาตามหลักทักษาโหรา / ทำเครื่องสักการะถวายเสริมดวงชะตา พร้อมชมเมืองเก่าและเรื่องเล่าเวียงเชียงแสน ทักษาเมือง 9 วัด 8 ทิศ / ทำกิจกรรมสีสันใบสัก ฮอมฮักเชียงแสน เปลี่ยนใบสักร่วงหล่นไร้ราคามาสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาเก่าแก่ กิจกรรมสะเปาคำนำสุข ทำขนมท้องถิ่นไข่ปลาบึก อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ นอกจากนี้ ยังมีซุ้มอาหารกาดหมั้ว มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองยามค่ำคืน ในบรรยากาศกึ่งย้อนยุค พร้อมรำวงร่วมกัน

เส้นทาง “Heal ใจในเวียงเก่าเชียงแสน” ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน ต้องการจะปลุกประวัติศาสตร์โบราณสถานให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยเชื่อมโยงเข้ากับหลักทักษาโหรา ได้ออกมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงความเชื่อและประวัติศาสตร์เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวมุ่งเน้นให้ชุมชนและสตาร์ทอัพเข้ามามีส่วนร่วมต่อยอดโครงการผลักดันการใช้นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว โดยกองนวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ททท.) ร่วมกับ SiamRise : TAT Travel Tech Start-Up และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน ได้พัฒนาเส้นทางไปพร้อมๆ กับการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจายได้สู่ท้องถิ่นตามแนวทาง BCG MODEL  รวมถึงการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน