ข่าวสังคม » แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่ม แก่นักเรียนยากจน

แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่ม แก่นักเรียนยากจน

22 กันยายน 2022
227   0

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 พระมหาทศพล มหาปัญโญ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านดู่ (อ.ป.ต.) ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ทต.บ้านดู่ แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่ม แก่นักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านดู่ 12 คน, โรงเรียนบ้านสักไก่ 6 คน, โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 6 คน, โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 6 คน, โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก  6 คน รวมทั้งหมด 36 คน ณ วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย