ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล

22 กันยายน 2022
22   0

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา  09.00 -12.00 น. นางบุษบา  บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 6  ร่วมกับ  สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอขุนตาล ปกครองอำเภอ ขุนตาล สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 171 ราย บริจาคโลหิตได้ 123 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 32,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 37 ราย บริจาคอวัยวะ 13 ราย และอุทิศร่ายกายให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 10 ราย