ข่าวสังคม » เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนพิธีพุทธาภิเษก เหรียญครูบาอริยชาติ “รุ่นเก็บบุญ”

เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนพิธีพุทธาภิเษก เหรียญครูบาอริยชาติ “รุ่นเก็บบุญ”

20 กันยายน 2022
61   0

🙏 เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนพิธีพุทธาภิเษก เหรียญครูบาอริยชาติ “รุ่นเก็บบุญ” ที่ครูบาอริยชาติ เมตตาสร้างให้ กับสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
🙏 พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส กรุณาร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นดอกลำดวล) เป็นสิริมงคล ก่อนทำพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ
📍 เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลของสมาคมศิริกรณ์ เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
📌 ก่อนทำพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ เวลา 13.09น. ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย