ข่าวหน้าหนึ่ง » พิธีประดิษฐานถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะเดอนองตู เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส

พิธีประดิษฐานถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะเดอนองตู เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส

16 กันยายน 2022
97   0

คุณเรืองชัย จิตรสกุล และคุณจินตนา จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ให้เข้าร่วมงาน “พระภูมิบาล โลซานน์ รำลึก” ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและร่วมพิธีประดิษฐานถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะเดอนองตู เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการยิ่งใหญ่ฉลอง 72 ปีของการก่อตั้ง เชิญประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประดิษฐาน ณ ศาลาไทยเฉลิม พระเกียรติ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ โดยจะจัดงาน “Le Buste du RoilBhumibol a Lausanne พระภูมิบาลโลซานน์รำลึก” และพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 14 กันยายน 2565 นี้ พร้อมเชิญ “อาจารย์เกริกบุระยมนาค” จัดการแสดงนิทรรศการภาพประกอบ หนังสือเทคนิคสีน้ำโดยฝีมือศิลปินไทยเพื่อน้อมรำลึกถึง พระจริยาวัตรอันงดงามเมื่อครั้งประทับที่สวิตเซอร์แลนด์

กระทรวงต่างประเทศ และสถานทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ได้เลือกเมืองโลซานน์ เป็นที่ตั้งศาลาไทย เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ด้วย เป็นสถานที่รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นางเธอ ได้ประทับอยู่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 18 ปี ก่อนกลับประเทศไทย

รัฐบาลไทยได้ก่อสร้างศาลาไทย ณ สวนสาธารณะเดอตู เพื่อเทอดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวร.9 ที่ครองราชย์ครบ 60 ปี ในปีพ.ศ 2549 และความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างระหว่างราชอาณาจักรไทย และสมาพันธ์รัฐสวิสครบ 75 ปี โดยสมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณะนั้น) มาทรงเปิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 โดยมีเพียงศาลาทรงไทย ไม่มีพระบรมรูปแต่อย่างใด

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง โดยมีนายกสมาคม นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ และคณะกรรมการ ได้มีการหารือหารือกันที่จะสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 เพื่อไปประดิษฐานในศาลาแห่งนี้ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว แต่ติดปัญหาหลายประการรวมทั้งโควิด   และเมื่อทุกอย่างลงตัวรวมถึงได้พระบรมราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่ 10 แล้ว จึงได้มีการดำเนินการต่อ โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการหาทุนเพื่อสร้างพระบรมรูป มีการสร้างพระบรมรูปทั้งหมด 9 พระรูป โดย 1พระรูปนำไปตั้งที่ศาลาไทย เมืองโลซาน นอกนั้น มีบริษัทบุญรอด, ปตท., ปูนนครหลวง, เซ็นทรัล, GFPT แจ้งความจำนงค์ที่จะนำพระรูปไปไว้ที่บริษัท น้องส้ม ลูกสาวคนโตของผมเป็น1ในคณะกรรมการของสมาคมนักเรียนเก่าสวิสได้นำเรื่องดังกล่าวมาหารือ

            คุณเรืองชัย-คุณจินตนา จิตรสกุล และครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านและราชวงศ์ ที่มีต่อคนเชียงราย จึงได้แจ้งความจำนงค์ไปยังสมาคมเพื่อประสงค์จะนำ1ในพระรูปมาประดิษฐานไว้ที่จังหวัดเชียงราย