ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

14 กันยายน 2022
55   0

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565  เวลา 09.00-12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 85 ราย บริจาคโลหิตได้  67  ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 27,050ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย บริจาคอวัยวะ 22 ราย และอุทิศร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 22 ราย