เหนือสุดในสยาม » พิธีเปิดโครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พิธีเปิดโครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

2 กันยายน 2022
539   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อำเภอแม่สาย ร่วมกับ วัดมงคลธรรมกายาราม จัดโครงการบวชศีลจาริณี(บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ วิหารหลวงประดิษฐานพระอินทร์สาน วัดมงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีได้กล่าวถวายราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณ พร้อมกันนี้ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้เชิญตราสัญลักษณ์ งานพิธี 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมทั้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ มอบผ้าสไบแก้วและเข็มกลัด แก่ศีลจาริณี ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 185 ท่าน โดยมีพระภาวนาโกศลเถร วิ. เจ้าอาวาสวัดธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระอุปัชฌาย์ พร้อมให้ศีล 8 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชศีลจาริณี(บวชชีพราหมณ์) ในครั้งนี้

โครงการบวชศีลจาริณี(บวชชีพราหมณ์) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นคุณค่าในการทำความดี ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญเพียรทางจิตซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังความดีของประชาชน เยาวชนให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้ง น้อมนำเอาคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้รักสามัคคี อีกด้วย

default