เหนือสุดในสยาม » ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในจังหวัดเชียงราย

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในจังหวัดเชียงราย

2 กันยายน 2022
335   0

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายจิตรกร ธิวงค์เวียง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายปวเรศ ปัญญายงค์ ผู้ใหญ่บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้านไม้ลุงขน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ ในจังหวัดเชียงราย โดยประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมบ้านไม้ลุงขน พร้อมทั้ง พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา พร้อมคณะฯ ได้แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย จำนวน 100 ถุง

เวลา 15.30 น. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดสะพานข้ามแม่น้ำสายไทย-เมียนมา จุดคลองชลประทาน RMC1 ครับ