ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนนีพันปีหลวง

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนนีพันปีหลวง

13 สิงหาคม 2022
76   0

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 65 ที่ภายในวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี มอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนนีพันปีหลวง ถวายแด่ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,082 เล่ม ประกอบด้วย วัดพระอารามหลวง มหานิกาย จำนวน 3 เล่ม วัดราษฎร์ มหานิกาย จำนวน 1,034 เล่ม และวัดราษฎร์ ธรรมยุต จำนวน 41 เล่ม เพื่อที่จะได้นำไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงราย นำไปเทศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันพระ ตลอดปี 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สร้างความผาสุกให้พสกนิกร ตลอดระยะเวลา 70 ปี โดยมี นางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ ศาล  ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในพิธี