ข่าวสังคม » ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการทุกภาคส่วนประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนนีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการทุกภาคส่วนประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนนีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

13 สิงหาคม 2022
177   0

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 91 รูป ที่บริเวณภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ. ศ. 2565 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

สำหรับในพิธีการ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ตามลำดับ