ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2022
213   0

เมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมบ้านเทิดไทย หมู่ที่ 1 ตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน  871 ราย บริจาคได้ 482 ราย ได้ปริมาณโลหิต 173,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 75 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 75 ราย และบริจาคร่างกาย ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 39 ราย

ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายธวัช  หล้านามวงค์  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง และ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ว่าที่ร้อยโทพงค์ กูลนรา นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี  และร่วมปฏิบัติงานงานในหน่วยรับบริจาคโลหิต ตลอดจนให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วย