ข่าวทั่วไป » สรุปผลการแข่งขัน ‼️ ทัพนักกีฬาจังหวัดเชียงราย สามารถทำเหรียญให้กับจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง จบที่อันดับ 43 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

สรุปผลการแข่งขัน ‼️ ทัพนักกีฬาจังหวัดเชียงราย สามารถทำเหรียญให้กับจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง จบที่อันดับ 43 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

11 สิงหาคม 2022
462   0

เหรียญรางวัลที่ได้รับมีดังนี้

เหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญ จาก 2 ชนิดกีฬา🥇

  1. กีฬายูยิตสู ได้แก่

ธัญธดี อุ่นชัย ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก -52 กิโลกรัมหญิง

ณภัทร ชัยชนะ ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก -45 กิโลกรัมหญิง

ศศิธร  ยาหยี ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก -57 กิโลกรัมหญิง

  1. กีฬามวยไทยสมัครเล่น ได้แก่

รัตติกา  โสลา รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กิโลกรัม ไม่เกิน 57 กิโลกรัมหญิง

เหรียญเงิน จำนวน 6 เหรียญ จาก 2 ชนิดกีฬา🥈

  1. กีฬายกน้ำหนัก ได้แก่

บัณฑิตา สุขคำ ประเภทคลีนแอนด์เจอร์ค รุ่นน้ำหนัก -55 กิโลกรัมหญิง

จักรพงศ์ นามอ่อน ประเภทคลีนแอนด์เจอร์ค รุ่นน้ำหนัก -73 กิโลกรัมชาย

  1. กีฬายูยิตสู ได้แก่

ณภัทร ชัยชนะ ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก -44 กิโลกรัมหญิง

ชุติมา  สละ ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก -52 กิโลกรัมหญิง

ณัฐฐาริญา  ปาลี ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก  -63 กิโลกรัมหญิง

ภูมิพัฒน์  อัดทะวงค์ ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก -77 กิโลกรัมชาย

เหรียญทองแดง จำนวน 10 เหรียญ จาก 6 ชนิดกีฬา🥉

  1. กีฬายกน้ำหนัก ได้แก่

บัณฑิตา สุขคำ ประเภทยกน้ำหนักรวม รุ่นน้ำหนัก -55 กิโลกรัมหญิง

  1. กีฬาเทควันโด ได้แก่

พงศพัศ จันทร ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก -73 กิโลกรัมชาย

  1. กีฬายูยิตสู ได้แก่

ธนิสรา  วันแก้ว ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัมหญิง

ณัฐฐาริญา  ปาลี ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัมหญิง

ภูมิพัฒน์  อัดทะวงค์ ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัมชาย

สายฟ้า  เพชดี ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก -48 กิโลกรัมหญิง

อาณกร  กาวิชา ประเภทจับล็อค รุ่นคาเด็จ น้ำหนัก -50 กิโลกรัมชาย

  1. กีฬาคาราเต้-โด ได้แก่

อลิสรา  ปัญญาบุญ รุ่นน้ำหนัก -47 กิโลกรัม 14-15 ปี หญิง

  1. กีฬาหมากล้อม ได้แก่

ทีมชาย ประกอบไปด้วย กุลภัสสร์  กันทาสุวรรณ์, ณัฐภูมิ  รัตนบุญโชติ และ ชยุต  เรืองจิตชัชวาลย์

  1. กีฬาปันจักสีลัต ได้แก่

อภิเดช ไชยคำ น้ำหนักเกิน 59 กิโลกรัม และไม่เกิน 63 กิโลกรัมชาย

จังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย นำโดย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ 🙏