ข่าวสังคม » กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

10 สิงหาคม 2022
77   0

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 293 ราย บริจาคได้ 199 ราย ได้ปริมาณโลหิต 72,650 ซีซี  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 15 ราย และบริจาคร่างกาย ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 ราย

ในการนี้ ได้มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง และ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเปิดป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ ร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์” ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยโทพงค์ กูลนรา นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี