ข่าว มร. ชร. » มร.ชร. ร่วมพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2565

มร.ชร. ร่วมพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2565

3 สิงหาคม 2022
63   0

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมถวายพวงมาลาสักการะ ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานถวายพวงมาลาสักการะ จุดเครื่องทองน้อยสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวเชียงรายอย่างหาที่สุดมิได้