ข่าว มฟล. » มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

3 สิงหาคม 2022
84   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระบารมีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า โดยมี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา พร้อมผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนจากทั่วจังหวัดเชียงรายตลอดจนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพิธีถวายเครื่องสักการะ ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นจึงได้อ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ มีความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณีกิจน้อยใหญ่อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ พระราชทานพระเมตตาต่อชนทุกชั้น ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และศาสนา แม้ในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนด้วยพระองค์เองทุกแห่งหน ถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็น พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย ที่ได้พระราชทานความร่มเย็นให้พสกนิกรผู้ยากไร้โดยแท้”

ส่วนพิธีทางพระพุทธศาสนา จัดขึ้นที่ หอประชุมสมเด็จย่า เริ่มด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ ถวายภัตตาหารและถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์และกล่าวอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี