ข่าวหน้าหนึ่ง » เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย

เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย

3 สิงหาคม 2022
64   0

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย /เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ปกครองจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอแม่ลาว เวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว เวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. นางตอง ขอบขันธ์ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  2. นายอุดม กุณนะ บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  3. นายผัด ใจดี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้เพิ่มเติม ได้แก่ 1.นายเรืองชัย – นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย / บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด มอบบ่อปลาเติมสุข พร้อมพันธุ์ ปลาดุก จำนวน 100 ตัว และราวจับในห้องน้ำ จำนวน 18 หลัง 2.นางกาญจนา จงไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย/บริษัทฮับไลท์ติ้ง จำกัด, นางอัญชลี จันทร์ตระกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด, นางอมร พุฒิพิริยะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย/บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) บริจาคมุ้งลวด จำนวน 18 หลัง 3.นางผ่องศรี จิริศานต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาด/บริษัท เชียงรายกรีนเฮลท์ จำกัด บริจาคกระจกเงา จำนวน 18 หลัง 4.ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาด/บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้มอบเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ ทั้ง 9 ราย 5.พระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง บริจาคเครื่องนอน จำนวน 18 หลัง

และในวันนี้ พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในนามของผู้บริจาคสมทบสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง (ผู้ยากไร้ อ.แม่สรวย เวียงป่าเป้า แม่ลาว และอ.ป่าแดด) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้ นายผัด ใจดี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้พร เจิมบ้าน และรดน้ำมนต์ให้เจ้าของบ้าน และผู้ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล