ข่าวท่าอากาศยาน » เที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ ที่มาใช้บริการเป็นวันแรก ‼️ : ภายหลังที่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 9 ที่ได้รับความเห็นชอบเข้าระบบ Thailand pass 🇹🇭✈️ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

เที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ ที่มาใช้บริการเป็นวันแรก ‼️ : ภายหลังที่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 9 ที่ได้รับความเห็นชอบเข้าระบบ Thailand pass 🇹🇭✈️ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

11 มิถุนายน 2022
226   0

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายปฐม ธรรมธรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการและการคัดกรองผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ทชร. ตามมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) เพื่อให้การคัดกรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

โดยเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ ที่มาใช้บริการเป็นวันแรก ของ NOMAD AVIATION AG ทะเบียน HBJJJ แบบอากาศยาน A319 เส้นทางการบิน DPS (บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย) – CEI (เชียงราย ประเทศไทย) มาถึงเวลา 13.44 น. มีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจำนวน 17 คน

ทั้งนี้ ทชร.มีศักยภาพพร้อมรองรับสายการบินใหม่ และเปิดเส้นทางการบินใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

**********************
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย