เหนือสุดในสยาม » พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

31 พฤษภาคม 2022
419   0

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.19 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดมงคลธรรมกายาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปี ที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยมี นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราช ทหาร ตำรวจ ตม.เชียงราย ตชด.327 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ซึ่งได้ยอดทอดผ้าป่าสามัคคีฯ จำนวน 405,121 บาทถ้วน ในครั้งนี้