ข่าวหน้าหนึ่ง » พิธีหล่อหล่อรูปเหมือน “พระมงคลเทพมุนี” หลวงพ่อวัดปากน้ำ ด้วยทับทิมบริสุทธิ์

พิธีหล่อหล่อรูปเหมือน “พระมงคลเทพมุนี” หลวงพ่อวัดปากน้ำ ด้วยทับทิมบริสุทธิ์

31 พฤษภาคม 2022
127   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.39 น. ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน เปลี่ยนเครื่องทรงพระประธานหยกพระพุทธมงคลธรรมโมภาส โดยส่วนราชการอำเภอแม่สาย สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สาย คณะเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดพิธีหล่อรูปเหมือน “พระมงคลเทพมุนี” หลวงพ่อวัดปากน้ำ ด้วยทับทิมบริสุทธิ์ หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 3 องค์ โดยมี แม่บัวเกี๋ยง บุญมี, น.ส.เสี่ยวฉ่าย แซ่เจ๋า พร้อมครอบครัว ได้ถวายทับทิมบริสุทธิ์ และพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระประธานหยก “พระพุทธมงคลธรรมโมภาส” โดยมีพระภาวนาโกศลเถร วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม เป็นประธานในพิธีหล่อรูปเหมือน “พระมงคลเทพมุนี” หลวงพ่อวัดปากน้ำ ด้วยทับทิมบริสุทธิ์ หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 3 องค์ และใช้ เม็ดพลอยบริสุทธิ์ จำนวน 22 กิโล ต่อ 1 องค์ และพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระประธานหยก “พระพุทธมงคลธรรมโมภาส” ณ อุโบสถวัดมงคลธรรมกายารามพร้อมด้วยพระครูวิสิฐวรนาถ เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เจ้าอาวาสวัดดงชัย พระครูศรีพัฒนกิตติ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง เจ้าอาวาสวัดแม่สลองใน พระครูวรมาตุโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม นำพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยนางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย นำส่วนราชการในอำเภอแม่สาย สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สาย คณะเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ จันทร์ศิลป์ ภรรยา ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติพิธีและร่วมพิธีในครั้งนี้