ข่าวเทศบาล » เทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ “ของดีนครเชียงราย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรม “มหกรรมอาหาร ผลไม้และผักปลอดภัยนครเชียงราย”

เทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ “ของดีนครเชียงราย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรม “มหกรรมอาหาร ผลไม้และผักปลอดภัยนครเชียงราย”

28 พฤษภาคม 2022
183   0

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย

🍁เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ “ของดีนครเชียงราย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรม “มหกรรมอาหาร ผลไม้และผักปลอดภัยนครเชียงราย”

🍁นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มโอทอป และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม

🍁สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายโดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

🍁ทั้งนี้ การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

🔴รับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิด https://fb.watch/dgJpw8D65S/

🔴รับชมถ่ายทอดสดบรรยากาศงาน (เทศบาลนครเชียงราย)
https://fb.watch/dh9TKS387e/