ข่าวท่าอากาศยาน » 💥ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย บริษัทยูนิเวอร์แซล แอร์คาร์โก สนับสนุนส่งมอบลิ้นจี่เชียงราย – ภูเก็ต

💥ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย บริษัทยูนิเวอร์แซล แอร์คาร์โก สนับสนุนส่งมอบลิ้นจี่เชียงราย – ภูเก็ต

18 พฤษภาคม 2022
400   0


▶ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานพะเยา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำโครงการ สนับสนุนการกระจายผลผลิตคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ส่งมอบผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพ จำนวน 2,310 กิโลกรัม ไปสู่ผู้บริโภคเครือข่ายสหกรณ์เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงราย – ภูเก็ต ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ อ.แม่สุข จ.พะเยา


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
▶นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
▶ร่วมกับ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา เกษตร พาณิชย์จังหวัดพะเยา และกลุ่มเกตรกร ร่วมกันแถลงข่าว

การกระจายผลผลิตคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค โดยใช้กลไก สหกรณ์เข้าช่วยเหลือค้านการตลาดแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศที่ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการตลาดตามน โยบายการส่งเสริมผลไม้ผ่านสถาบันเกษตรกร ในปีพ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์และเสนอขายเพื่อรับจองลิ้นจี่ ล่วงหน้า (Pre order) ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ใน จังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ พิจารณาสั่งซื้อผลผลิตลิ้นจี่ ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างสหกรณ์ ผู้ผลิตผลไม้กับสหกรณ์ผู้บริโภคในจังหวัดต่าง ๆ เป็นการกระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับอำเภอ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์รวมถึงซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

โดยมียอดสั่งซื้อลิ้นจี่จากเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด แบบตะกร้า 3 กิโลกรัม จำนวน 770 ตะกร้า 2,310 กิโลกรัม จัดส่ง ด้วยวิธีการขนส่งทางอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS)ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จำนวน 1,000 กิโลกรัม


▶โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท สำหรับผลผลิตส่วนเกินจำนวน 1,310 กิโลกรัม บริษัทฯ คิดค่าขนส่งกิโลกรัมละ 12 บาท รวมเป็นเงินค่าขนส่งจำนวน 15,720.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน เจ็คร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ทั้งจำนวน ถือเป็นโอกาส ดีที่เกษตรกรจะได้จัดส่งผลผลิตทางการเกษตรทางอากาศ ที่ใช้ระยะเวลาในการขนส่งระยะสั้น โดยรวม ประมาณ 2 ชั่วโมงเศบ ทำให้ผลผลิตถึงมือผู้บริ โภคได้โดยเร็ว อากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดย น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้สนับสนุนกิจกรรมและช่วยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้


📍หลังจากการแถลงส่งมอบลิ้นจี่
▶นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
✈ได้ชี้แจงโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายถนนสาย ชร.5023สาย จ.3 บริเวณทางเข้า – ออก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย


▶ตามที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) กรมทางหลวงชนบท ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสียงอันตราย ถนนสาย ชร. 5023 สาย จ.3 ผังเมืองรวมเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแผนดำเนินงานขณะการก่อสร้าง จะทำการลดช่องทางจราจรทั้งขาเข้าและซาออก (ต้านนอก) และจะเริ่มดำเนินการปิดช่องทางจราจรด้านใน ท่าอากาตยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ㆍช่องทางออกปกติ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
ㆍช่องทางเข้าปกติ วันที่ 24 กรกฎาคม 📌2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565


โดยกำหนดปรับเปลี่ยนเส้นทางออก ทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ใช้เส้นทาง ” ถนนบ้านพักหนักงานทำอากาศยาน”ส่วนเส้นทางยาเข้า ท่าอากาศยานแม่ท้าหลวง เชียงราย นั้น ยังคงเปิดใช้งานตามปกติทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินการโครงการฯ ทชร. ขอความร่วมมือและขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เผื่อเวลาการเดินทางมาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ล่วงหน้าด้วย