ข่าวทั่วไป » ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนกองประกวด Miss Teen Trans Thailand 2022

ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนกองประกวด Miss Teen Trans Thailand 2022

10 พฤษภาคม 2022
345   0

TIP Rainbow โดย ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนกองประกวด Miss Teen Trans Thailand 2022 เวทีการประกวดสำหรับเยาวชนกลุ่มเพศหลากหลาย LGBTQ+ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และจิตอาสา โดยบริษัทฯได้มอบแผนประกันภัย “TIP ด้วยรักตลอดไป” คุ้มครองอุบัติเหตุและภาวะโคม่าจากโรคร้ายแรง ให้กับผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Teen Trans Thailand 2022, Miss TIP Rainbow 2022 และรางวัลพิเศษอื่นๆ รวม 7 รางวัล ทุนประกันรวม 3,300,000 บาท ณ วิวาเซ่ ยานนาวา พระราม 3