ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอแม่สรวย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอแม่สรวย

3 พฤษภาคม 2022
376   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. นางบุษบา  บุญญลักษม์  มอบหมายให้ นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่  6 ร่วมกับปกครองอำเภอแม่สรวย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านพักอาศัย และเอกสารสิทธิ์ที่ดินของ นายผัด ใจดี อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากจน และประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในวงเงินหลังละ 100,000 บาท ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าห่ม และข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้รายดังกล่าวด้วย