ข่าวสังคม » ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

30 เมษายน 2022
397   0


วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

💞 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุผาเงา จัดกิจกรรม ดังนี้
– พิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร
– พิธีสืบชาตา เพื่อความเป็นสิริมงคล

💗 การจัดงาน ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญสมาทานศีล (รับศีล) ฟังธรรมเทศนา ศรัทธายึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ต่อไป

💗 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด