ข่าวทั่วไป » อบจ.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จัดงาน “หลงใหลเชียงแสน  ดินแดนแห่งอารยธรรม”

อบจ.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จัดงาน “หลงใหลเชียงแสน  ดินแดนแห่งอารยธรรม”

27 เมษายน 2022
463   0

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดงาน “หลงใหลเชียงแสน ดินแดนแห่งอารยธรรม” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ วัดอาทิต้นแก้ว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า “กาดหมั้วคัวเมือง” ขบวนแห่เครื่องสักการะ ประกอบพิธีสักการะบูชาพระธาตุอาทิต้นแก้ว  และการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงแสน กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน

ในการนี้ นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวกิศยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด