ข่าวทั่วไป » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

26 เมษายน 2022
358   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช