ข่าวทั่วไป » แถลงข่าวมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แถลงข่าวมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

25 เมษายน 2022
505   0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญทุกท่าน ระเบิดความมันส์ ในมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และลานกิจกรรมสิงห์ปาร์คเชียงราย พบกับการแข่งขันกีฬาของพี่น้องชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายกว่า 17 ชาติพันธุ์ที่จะมาชิงชัย ความเป็นหนึ่ง วัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี วิถีอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ กลิ้งครก ยิงหน้าไม้ ฟอร์มูล่าม้ง และอีกมากมาย

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรมพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรม และบริษัทสิงห์ปาร์คเชียงราย ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิดความรักความหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตของชาติพันธุ์ ธำรงไว้เพื่อเป็นอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญา และคุณค่าทางวิถีชุมชนที่ดีงาม

ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล 3 ชนิดกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน 12 รายการ โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มชาวชาติพันธุ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 พบกับการแข่งขันกีฬาสากล 3 ชนิด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และในวันที่ 30 เมษายน 2565 พบกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 12 ชนิด ณ ลานกิจกรรมสิงห์ปาร์ค เชียงราย

ร่วมชม ร่วมส่งแรงใจเชียร์ ให้กับพี่น้องชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย แล้วพบกัน 28 – 30 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และลานกิจกรรมสิงห์ปาร์คเชียงราย กับงาน มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage : มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย